Ta reda på hur robotar kan användas för att utveckla din applikation effektivare!

Fakta och mätetal

Några typiska mätningar av kodstorlekar från verkliga exempel.

Siffrorna motsvarar procentuella andelen av totala antalet kodrader.

  • Storleken på koden om den vore helt och hållet manuellt skriven.

  • Kod som helt och hållet genereras av en robot, givet klara specifikationer.

  • Kod som inte genereras, utan fortfarande är manuellt skriven.

  • Totalt antal kvarvarande kodrader, inklusive specifikationer och mallar.

Vad kan robotar göra för nytta i din utvecklingsprocess?