11 april, 2018

Fördelar

Vad är det värt för dig att kunna leverera programvara snabbare?

Genom att använda robotar som komplement i din utvecklingsprocess så får du ett antal värdefulla fördelar.

Det kan kosta mycket att byta till senaste tekniken.

Med robotar så finns det mesta av din affärsnytta beskriven i ett format som är oberoende av programspråk och teknikval.

Programmerare vill ha utmaningar!

Genom att hela tiden ligga i framkant så blir din arbetsplats attraktiv och spännande att vara del av.

Att införa robotar är enkelt.

Du behöver inte köpa in några dyra hjälpmedel, det mesta som behövs är open source. Det ändrar inte heller den enskilda programutvecklarens utvecklingsmiljö. Allt är som vanligt förutom att en del av programvaran (den repetitiva delen) genereras av robotar istället för att skrivas manuellt.

Kontakta oss så berättar vi mer!