11 april, 2018

Fördelar

Genom att använda robotar som komplement i din utvecklingsprocess så får du ett antal värdefulla fördelar.

OBS! Du behöver inte köpa in några nya hjälpmedel. Det ändrar inte heller den enskilda programutvecklarens utvecklingsmiljö. Allt är som vanligt förutom att en del av programvaran (den grundläggande delen) genereras av robotar istället för att skrivas manuellt.