10 april, 2018

Fånga affärsnyttan

Det faktiska innehållet i ett mjukvarusystem eller applikation är ibland svårt att ta på. Övergripande innehåll är enkelt att dokumentera, men detaljerna kan vara gömda i algoritmer, subrutiner och krångligt skriven kod.

Vad gör egentligen applikationen?

Vid utveckling av nya features och applikationer så finns det oftast en specifikation på vad som skall åstadkommas. Men, allt eftersom tiden går så förändras kraven och specifikationen uppdateras oftast inte.
Var finns då beskrivningen av affärsnyttan? Jo, gömd inuti programvaran och därmed oläsbar för de som inte är programmerare.

DSL fungerar helt annorlunda

Med ett bra DSL så finns affärsnyttan redan uttryckt i klartext, med alla detaljer. Programmet och specifikationen är en och samma sak. Alla ändringar och förbättringar kommer automatiskt in och kan läsas av alla inblandade.
En annan sak som blir mycket lättare med DSL är att spåra förändringar över tid. Detta på grund av att ett program i DSL bara innehåller kondenserad information om verksamheten. Ett “vanligt” program består till stora delar av kodrader som beror av operativsystem, databaser, kommunikation m.m. En jämförelse mellan två versionen av ett program i DSL är mycket enklare att förstå.

Vad innehåller egentligen din applikation?