10 april, 2018

Fånga affärsnyttan

Det faktiska innehållet i ett mjukvarusystem eller applikation är ibland svårt att ta på. Övergripande innehåll är enkelt att dokumentera, men detaljerna är gömda i algoritmer, subrutiner och krångligt skriven kod.

Vad gör egentligen applikationen?

Vid utveckling av nya features och applikationer så finns det oftast en specifikation på vad som skall åstadkommas. Men, allt eftersom tiden går så förändras kraven och specifikationen uppdateras oftast inte.

Var finns då beskrivningen av affärsnyttan? Jo, gömd inuti programvaran och därmed till stora delar oläsbar för de som inte är programmerare.

Med robotar fungerar det helt annorlunda

Roboten läser specifikationer på ett format som är helt anpassat till den applikation som det gäller. Det är ett så kallat domänspecifikt modellspråk (DSM) som är klart läsbart av både människa och robot.

Med en bra specifikation så finns affärsnyttan redan uttryckt i klartext, med alla detaljer. Programmet och specifikationen är en och samma sak. Med hjälp av roboten kommer alla ändringar och förbättringar automatiskt in i koden.

En annan sak som blir mycket lättare är att spåra förändringar över tid. Detta på grund av att en specifikation innehåller kondenserad information om verksamheten. Ett “vanligt” program består till stora delar av annan kod som beror av operativsystem, databaser, kommunikation m.m. En jämförelse mellan två versionen av en specifikation i klartext är mycket enklare att förstå.

Vad innehåller egentligen din applikation?