10 april, 2018

Förenklad kommunikation

Hur skulle det vara om alla avdelningar i företaget förstod vad de andra menade?

Alla är experter på sitt område

Idag fungerar det ofta så att några är experter på kundens behov och vad som ska åstadkommas. Andra är experter på att bygga system som är effektiva. Dessutom finns det teknisk support, kundtjänst, översättning, mm. Tillsammans har de alla kunskaper som behövs för ett lyckat resultat. Problemet är bara att varje grupp har sina egna specifika expertområden och sitt egna sätt att beskriva problemen.

Få en gemensam bild

Med specifikationer skrivna i klartext får alla en gemensam syn på vad systemet ska innehålla och hur det ska fungera i och med att texten innehåller verksamhetsnära begrepp som de flesta känner igen. Kommunikationen mellan företagets alla funktioner och kunden underlättas också.

Man kan säga att ett mjukvarusystem eller applikation skrivet iför robotar är delvis självdokumenterande. Det beror på att syntaxen är så koncis och stringent att det inte finns lika mycket plats för feltolkningar som i vanlig text.

Lätt att dela med andra

Eftersom specifikationerna är i klartext och inte kräver någon speciell editor för att läsas, så kan alla som är insatta i problemområdet (domänen) förstå den.

Dessutom är det enkelt att dela innehållet  genom alla media som vi normalt använder som mail, chat etc …

Vad är det värt för dig att minska missuppfattningar?