10 april, 2018

Rekrytera och behåll bra mjukvaruutvecklare

Att rekrytera och behålla bra mjukvaruutvecklare kan vara en utmaning. I en högkonjunktur är det en eftertraktad yrkesgrupp som kan vara svår att behålla i företaget.

Frigör resurser att utveckla i snabbare takt

Genom att använda robotar till den programmering som är monoton, ”enkel” och upprepningsbar, så blir dina mjukvaruutvecklare inte så belastade.

Det frigör resurser så att de istället kan fokusera på mer tekniskt intressanta uppgifter som att lägga till mer funktionalitet eller utveckla kod för nya plattformar. Delar av den koden konverteras sedan till mallar (templates) som kan läsas av robotar.

Behöver du rekrytera nu för att kunna leverera?