15 april, 2018

Development by Example

En stor del av att införa robotar är att göra rätt mallar (template) för varje nytt användningsfall. Samma sak när du har utökat din specifikation med nya konstruktioner och syntax som ska resultera i ny genererad kod.

Hur skapar du då nya mallar snabbt och enkelt?

Jo, en rättfram och praktisk lösning är att helt enkelt skriva den första versionen av slutresultatet först. När du sedan testat klart och fått det hela att fungera som tänkt, då är det dags att uppdatera din mall så att den skapar exakt samma kod som du redan skrivit.

Genom en enkel jämförelse av innehållet i din egenskrivna fil och den genererade är det väldigt lätt att verifiera att slutresultatet av genereringen är korrekt.