16 april, 2018

Olika typer av domäner

Här är ett par exempel på vanliga områden (domäner) där det passar utmärkt att ta hjälp av robotar.

Beskrivning av innehållet i en databas

Det finns många program som kan användas för att beskriva tabeller i en databas, men alla har det problemet att de bara gör precis det och inget mer.

Om du i stället definierar ett eget DSM för samma sak, så kan du få ut mycket mer av definitionen, som t.ex. färdiga metoder för att skapa, ändra och ta bort poster samt krydda med regler och visuella egenskaper. De egenskaperna används normalt inte i databasen utan i de program som använder den. På så sätt får du dina regler att slå igenom hela vägen från databas till affärslogik och skärmbilder.

Interaktion mellan komponenter

När två eller flera komponenter i ett system ska kommunicera med varandra så behövs dels ett protokoll och dels ett dataformat. Utan DSM kan man t.ex använda XML som dataformat med ett schema som validerar innehållet.

Men, med ett DSM, så får man ännu mera. Formatet kan fortfarande vara XML, men data ska ju både produceras and en komponent och konsumeras av en annan. När definitionen av protokollet är i skriven med DSM så kan du dessutom få bibliotek med kod som skapar och/eller tolkar innehållet i dina meddelanden.

Ta exemplet med XML. Utan ett specifikt API så refererar man med namnet på ett element för att läsa och skriva. Det är lätta att göra misstag och stava fel och svårt att ändra namn utan att testa all kod ordentligt. Med ett specifikt API så gör kompilatorn det jobbet åt dig, automatiskt.