10 april, 2018

Beställ en förstudie

Det absolut snabbaste och bästa sättet att ta reda på hur robotar kan hjälpa just ditt företag är att göra en förstudie.

1. Vi börjar med ett klarläggande möte

Eftersom mjukvarurobotar är en metod som är helt och hållet skräddarsydd till varje företags utvecklingsprocess och innehåll så behöver vi träffas för att se om konceptet passar in hos er. På mötet pratar vi om:

  • Ni beskriver er utvecklingsprocess och innehåll.
  • Vi beskriver vad robotar innebär generellt och i kontext av er typ av utveckling.
  • Tillsammans diskuterar vilken nytta ni har av av att använda robotar.

Om vi tillsammans ser att det finns förutsättningar att gå vidare så fortsätter vi till nästa steg. Detta första möte är naturligtvis helt kostnadsfritt.

2. Skriver eventuellt ett sekretessavtal

Det kan vara så att en del av er kod kan vara känslig på olika sätt och inte bör komma ut till allmän kännedom. Då är det dags att skriva ett sekretessavtal där vi förbinder oss att inte sprida den vidare och inte spara den på våra egna servrar. Detaljerna runt detta löser vi innan nästa steg.

3. Genomgång av befintlig kod

Förstudien syftar till att identifiera de områden där robotar gör störst nytta i er utvecklingsprocess.

Det mesta av arbetet gör vi med hjälp av er källkod. Men vi behöver också tillgång till någon/några från er utvecklingsavdelning som har god insyn i era utvecklingsprocesser, plattformar och programkod.

  • Vi analyserar källkoden med viss hjälp från er.
  • Identifierar möjliga områden för tillämpning av robotar.
  • Utarbetar sedan ett antal konkreta förslag på områden där robotar gör mest nytta i er utvecklingsprocess.

Förstudien avslutas med ett möte där vi sammanfattar resultatet och ger konkreta exempel på hur robotar passar in, med förslag på innehåll och funktionalitet.

4. Och eventuell implementation

Om förstudien kommer fram till att det finns områden där ni har tillräckligt stor nytta av att införa robotar så hjälper vi till med implementationen om ni så önskar. Ni kan naturligtvis också välja att gå vidare själva med egna resurser. Vårt erbjudande i denna fasen är:

  • Hjälp med implementation
  • Mentorskap och experthjälp

Om ni går vidare med hjälp av oss så är det viktigt att veta är att ni fortfarande äger hela er utvecklingsprocess. Vi säljer inga egna verktyg eller programvaror utan är ”endast” experter på metodiken att införa robotar i en befintlig utvecklingsprocess.

5. Support när ni behöver

Även om ni nu är självgående och har full kontroll över er utvecklingsprocess och användning av robotar så kan det ibland hjälpa med ett yttre öga. Vi erbjuder både supportavtal och löpande support beroende på ert behov.

Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi snarast.

Om du vill bli kontaktad per telefon i stället för mail.